Taylorbeiaard Zwolle

Beleidsplan 2016-2018

Inleiding

In het jubileumjaar 2015 organiseerden wij met financiële hulp van een aantal fondsen, enkele sponsors en de Gemeente Zwolle — naast de jaarlijkse Beiaard Zomerserie — een Compositiewedstrijd en een Carillon-Fietstocht. Het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunde ons dat jaar ook met de financiering van extern advies. Al tweemaal eerder brachten wij een beleidsplan uit. Ditmaal konden wij onze plannen voorbereiden en uitwerken met hulp van een adviseur van de SESAM-Academie. Onder zijn leiding hielden we begin 2016 een brainstorm met een aantal betrokken outsiders. Tegelijk wisten we ons bestuur uit te breiden met leden die een muzikale, ambtelijke en/of educatieve achtergrond combineren.

Dit beleidsplan is de neerslag van die inspirerende brainstormsessie en de evaluatie daarvan in een al even enthousiast bestuur. Het is leidraad voor de uitvoering van de plannen op korte termijn. Het staat wat ons betreft ter discussie in het overleg dat we met onze partners hebben. Ieder jaar stellen we onze plannen bij.

De indeling van het Beleidsplan 2016-2018 (PDF) is als volgt:

• In De huidige situatie in historisch perspectief schetsen we de activiteiten, waarop we ons richten, de publieksgroepen die we onderscheiden, de samenwerking met onze partners, ons netwerk, de publiciteit en de financiële context waarin we onze doelen bereiken.

• Dan volgt Toekomstvisie, beleidsdoelen en -middelen, in soortgelijke paragrafen gerangschikt. De daarin beschreven doelen en middelen sluiten aan op de

• in Plannen beschreven speerpunten en activiteiten: een nadere uitwerking van ons beleid voor de eerstkomende drie jaren; het eerste jaar is uiteraard concreter uitgewerkt dan het laatste.