Taylorbeiaard Zwolle

Dag van de componist 2024 (15-06-24)

Er vallen stukken

 
Vanaf 13:00u klinkt de Taylorbeiaard van de Peperbus te Zwolle.
Beiaardier Wim Ruitenbeek speelt stukken van de Nederlandse componisten Alex Manassen, John Siemons, Daan Manneke, Annette Kruisbrink en Arend Gerds. Ook van Nikos Kokolakis, die in Den Haag compositie heeft gestudeerd, is muziek te horen.
Alle werken -met uitzondering van Daan Mannekes ‘Er vallen stukken’- zijn specifiek voor deze beiaard gecomponeerd.
Enkele stukken waren inzendingen voor de compositiewedstrijd die de Zwolse Beiaardstichting in 2015 organiseerde. Daar is het Zwolse Beiaardboek een blijvende herinnering aan.
Annette Kruisbrink en Arend Gerds studeerden compositie op het Conservatorium Zwolle bij Alex Manassen, van wie Daan Manneke een van de docenten was.