Taylorbeiaard Zwolle

BEIAARDFESTIVAL ZWOLLE 2023

Dit jaar worden de activiteiten van de Zwolse Beiaardstichting niet over een maand gespreid. In juli vindt in een periode van 10 dagen (waarin twee weekeindes voorkomen) het Beiaardfestival 2023 plaats.

De centrale festivallocatie is vanwege het succes van 2022 wederom Stadsmuseum ANNO in Zwolle, waar in de binnentuin in het eerste weekend weer een beeldscherm zal zijn geplaatst waarop via video- en geluidsverbindingen naar de beiaardier (en klokkenluiders) in en eventuele andere musici op de Peperbus kan worden gekeken en geluisterd.

Beproefde samenwerkingen worden voortgezet, en er blijft aandacht voor verrassend programmeren.

Ook is de reizende beiaard weer te horen.

De binnentuin van Stadsmuseum ANNO is de ideale luisterplaats. Daar staat gedurende de gehele festivalperiode het Concertcarillon.

thema ‘Hanze’

Op diverse dagen in de periode 7 t/m 16 juli 2023 vinden optredens plaats met uitzondering van de maandag, dinsdag en donderdag.

Het thema Hanze komt tot uiting in de programmering omdat er beiaardiers meewerken die zijn verbonden aan de beiaard van een van de Hanzesteden. Bij het repertoire ligt het accent op componisten die een band hebben met een Hanzestad (geboren, gewerkt of overleden) en er is een voorkeur voor muziek die de historie (vooral de startperiode) van de Hanze belicht.

Wat is het verband tussen Hanze en beiaard?

In dezelfde periode waarin het Hanzeverbond tot stand kwam (1200-1400) werden de eerste voorlopers van de beiaard gegoten. Dat gebeurde in die steden omdat de ligging aan het water het handelsverkeer op een makkelijke wijze op gang bracht, wat voor veel steden grote rijkdom opleverde. Daarmee kon in later eeuwen een statussymbool als een toren met een uitgebreid klokkenspel worden opgericht, in Kampen zelfs niet aan een kerkgebouw gekoppeld. De voor de klokken benodigde materialen werden over het water aangevoerd.

Componisten uit een Hanzestad

Bovengenoemde periode is ook de start van de Westerse kunstmuziek.

De muziekgeschiedenis -met veel repertoirekeuzemogelijkheden- loopt parallel aan de historie van de Hanze.

In de concerten wordt werk uitgevoerd van componisten die in een Hanzestad hebben gewerkt, er zijn geboren en/of overleden.

Daarbij zijn levende in deze regio werkzame componisten niet vergeten.